Как се пише: видени или видяни?

Правилно е да се пише видени.

220 вида орхидеи могат да бъдат видени в Ботаническата градина на БАН.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

Във видени не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: видян (но виденият, видения!), видяна, видяно.

Не става дума за въображение, а за същата тази реалност, само че видяна от друг ъгъл.
Ждрелото на Ерма е включено в 100-те национални туристически обекта и заслужава да бъде видяно.
При по-добро осветление ефектът би бил по-голям от видения тази вечер.

Забележка: От посочените в статията конкретни форми изрично са нормирани само видян и видени (във втория източник).