Как се пише: видеоклип, видео-клип или видео клип?

Правилно е да се пише слято – видеоклип, мн.ч. видеоклипове, или разделно – видео клип, мн.ч. видео клипове. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно.

Ако видеоклипът/видео клипът се възпроизвежда с прекъсвания, причината може да е в скоростта на връзката ви.
С новаторските за времето си видеоклипове/видео клипове Майкъл Джексън променя музикалната индустрия.