Как се пише: видео наблюдение, видео-наблюдение или видеонаблюдение?

Правилно е да се пише разделно – видео наблюдение, или слято – видеонаблюдение. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно.

Съвременните технологии дават възможност за по-евтино, но надеждно видео наблюдение/видеонаблюдение.
Добър вариант за защита на дома е домашната система за видео наблюдение/видеонаблюдение.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел: видео контрол/видеоконтрол, видео сигнал/видеосигнал, видео филм/видеофилм.