Кога вие, вас, ви, ваш се пише с главна буква?

 • Когато тези местоимения са в състава на учтивата форма, те се пишат с главна буква: Вие, Вас, Ви, Ваш.
   
  Уважаеми господин Константинов, Вие сте един от най-добрите историци, които познавам, и ценя високо Вашето мнение.
  Госпожо Петрова, ще Ви бъда задължен, ако потвърдите съгласието си със съдържанието на настоящото писмо.
  На Вас винаги може да се разчита, госпожо. Благодаря Ви за консултацията.

 • Учтивата форма се употребява и когато се отнася за двама или повече души.
   
  Драги колеги, Вашите заявки за включване в уебинара трябва да бъдат подадени не по-късно от 10 септември.
  Уважаеми родители, заповядайте в нашето училище на 26 април в 17:00 часа, за да Ви разкажем какво предстои на бъдещите петокласници.

 • Сферата, в която се употребява учтивата форма, не е строго регламентирана. Съветваме ви да я използвате в следните ситуации (не са изброени изчерпателно) в официалното писмено общуване:
   
  – в писма и имейли до институции, банки, фирми и др.;
  – в служебна кореспонденция;
  – в покани;
  – когато желаете да запазите дистанция със събеседниците си (например в социалните мрежи).