Как се пише: вилнели или вилняли?

Правилно е да се пише вилнели.

Полицията задържа двама хулигани, вилнели в избирателна секция в село Пелишат.
В началото на ХIХ век тук са вилнели разбойници.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

Във вилнели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: вилнял (но вилнелият, вилнелия!), вилняла, вилняло.

Пияният младеж вилнял и трошил паркираните леки коли пред жилищния блок.
Две комисии оценяват щетите от вилнелия вчера ураган в югозападните райони на София.

Забележка: От посочените в статията конкретни форми изрично са нормирани само вилнял и вилнели (във втория източник).