Как се пише: висококвалифициран, високо-квалифициран или високо квалифициран?

 • Правилно е да се пише слято – висококвалифициран, също и висококвалифицирана, висококвалифицирано, висококвалифицирани.
   
  Дружеството разполага с висококвалифициран инженерно-технически персонал с голям професионален опит в проектирането и строителството.
  Липсата на висококвалифицирани кадри може да бъде компенсирана отчасти с внос на специалисти от чужбина.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим