Как се пише: високорисков, високо-рисков или високо рисков?

 • Правилно е да се пише слято – високорисков, също и високорискова, високорисково, високорискови.
   
  Шофьорите всъщност имат високорискова професия.
  Високорискови групи за разпространение на HIV са: проституиращи жени, хомосексуални мъже, наркомани и др.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете съставки образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното прилагателно име. В словника са включени други думи, образувани по същия модел, например: високоинтелигентен, високотехнологичен, високочестотен.