Как се пише: влязъл или влязал?

Правилно е да се пише влязъл. Ако в края на причастия (думи, образувани от глаголи) се колебаем между -ъл и -ал, правим проверка с формата за мн.ч.: влязъ/ал – влезли – гласната изпада, следователно се пише влязъл. Но: казъ/ал – казали – гласната се запазва, следователно се пише казал.

Оромедон даде знак на роба египтянин, влязъл след него, да остави багажа.
В магазина влязъл подозрителен човек със син гащеризон и скиорска маска.
Двата автомобила са се сблъскали, а после единият почти е влязъл в будка за продажба на цигари и вестници.

Забележка: Тази форма липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012.