При кои вметнати части се пише запетая?

 • Думи и изрази, които функционират и като вметнати части*, и като същински части на изречението (например сказуемо, обстоятелствено пояснение), се отделят със запетаи, когато са употребени като вметнати части. Такива са: от една страна, от друга страна, първо, второ, трето, обратно, напротив, изглежда, да речем, да кажем, значи, разбира се, между другото, естествено, за съжаление, честно казано, казано по друг начин и др.
   
  От една страна, клипът е невероятно смешен, от друга страна, те кара да се замислиш над поведението на хората.
  (Сравни: Задържаните от полицията нелегални имигранти са от една страна – Афганистан.)
   
  Но ти, естествено, пак нищо не знаеш за проблемите в офиса.
  (Сравни: Младежът не може да се похвали с кой знае какъв глас, но пък се държи естествено на сцената.)
   
  Този въпрос, между другото, ми го задавате всеки път, когато се виждаме.
  (Сравни: Тази гимнастика е кратка и се прави между другото.)

 •  Ако пред вметната част, която трябва да се отдели със запетаи, стои неударен едносричен съюз, запетаята между тях не се пише.
   
  Тази джаджа за компютъра се намира трудно, а честно казано, нямам и време да търся.
  Париж – това е великолепие от паркове и площади, царствена красота на замъци и разбира се, неповторимата Айфелова кула.
  Написаното в сайта не е коректно и изглежда, се дължи на недомислието на някой чиновник.

___________________
* Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).