Как се пише: водноелектрически, водно-електрически или водноелектрически, водно-електрически?

Правилно е да се пише слято – водноелектрически, също и водноелектрическа, водноелектрическо.

Най-мощната водноелектрическа централа в света е построена на река Парана в Южна Америка.
Около 95% от електроенергията в Норвегия се произвежда от водноелектрически централи.