Как се пише: войвода или воевода?

Правилно е да се пише войвода, мн.ч. войводи. Преди 2002 г. формите войвода и воевода бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант.

За Индже войвода има различни предания и много народни песни, представящи го като закрилник на българите.
Яне Сандански отказва да участва в общото съвещание на войводите, за да решат как ще действат в условията на предстояща война.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 197.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 220.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 172.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Правопис

Етикети: ,