Как се пише: врели-некипели, врели некипели или врели, некипели?

Правилно е да се пише полуслято – врели-некипели.

Да не би ударите да са размътили разсъдъка ти дотолкова, та говориш врели-некипели?
Трудно ще повярвам на тези врели-некипели приказки на политиците.