Как се пише: време оно или време уно?

Правописът на този израз не е нормиран изрично. Съветваме ви да пишете време оно, тъй като в израза е запазена архаичната форма оно на местоимението онова.

От време оно се знае, че за да победиш врага си, първо трябва да го опознаеш.
Ботев бе писал във време оно: „Юнакът тегло не търпи”.