Как се съкращава временно изпълняващ длъжността?

Съкратено това словосъчетание се изписва в. и. д. (с интервали) или в.и.д. (без интервали).

Сега моята задача е да осигуря честни избори, заяви доц. Христо Бозов, в. и. д./в.и.д. кмет на Варна.