Как се пише: всъщност или в същност?

Правилно е да се пише слято – всъщност.

Самолетът е изпълнявал курс към Пекин, но всъщност е летял в противоположна посока.
Всъщност имаме ли реална представа докъде стигат човешките възможности?