Как се пише: встрани или в страни?

 • Когато се употребява със значение ’на място, което е вляво или вдясно, отстрани’ или ’по посока наляво или надясно’, се пише слято – встрани.
   
  Едни приятели са спрели в някаква горичка встрани от пътя.
  Отбихме се встрани от туристическата пътека и разбира се, се загубихме.

 • Когато представлява съчетание от предлог и съществително име в мн.ч., се пише разделно – в страни.
   
  Български плодове и зеленчуци ще се рекламират в страни от Европейския съюз.
  В страни като Руанда бананите са важна селскостопанска култура, използвана не само за храна, а и за производство на алкохолни напитки.

Забележка: В посочените източници е регламентирано само изписването на наречието встрани.