Как се пише: ядрено-магнитен, ядреномагнитен или ядрено магнитен?

Правилно е да се пише полуслято – ядрено-магнитен, също и ядрено-магнитна, ядрено-магнитно, ядрено-магнитни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си (ядрен и магнитен).

Изследването с ядрено-магнитен резонанс е високоспециализирано и е част от образната диагностика.
Апаратът за ядрено-магнитна томография е единствен по рода си на територията на община Добрич.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчинява изписването на подобни думи, не и конкретното прилагателно.