Как се пише: яркочервен, ярко-червен или ярко червен?

 • Правилно е да се пише слято – яркочервен, също и яркочервена, яркочервено, яркочервени.
   
  Ако имате бледа кожа и тъмна коса, ще установите, че яркочервеното червило ви стои удивително.
  Новите обитатели на зоопарка са яркочервени ибиси.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете части са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  тъмносив, маслиненокафяв, мастиленосин, бледорозов, вечнозелен