Как се пише: ярост или ярос?

Правилно е да се пише ярост. Проверка на правописа се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: ярост/ярос – яростен, има т, следователно се пише ярост.

Ако детето счупи нещо, не изпадайте в ярост.
Беше дошъл тук изпълнен с‎ ярост срещу крадците на книги и тази ярост още гореше.