Как се пише: югозапад или юго-запад?

Правилно е да се пише слято – югозапад. Това е в противоречие с правилото за полуслято изписване на сложни съществителни имена, съставени от две равноправни основи – юг и запад.

На югозапад Хърватия има излаз на Адриатическо море.
Планината е дълга и образува тесен хребет, разположен от североизток към югозапад.