Как се пише: за бога, за Бога или забога?

 • Когато словосъчетанието е фразеологично и се употребява като възклицание при увещаване, настояване или при недоумение, се пише за бога. Във фразеологични съчетания думите Бог и Господ се пишат с малка буква. Словосъчетанието се огражда със запетаи, тъй като е вметнат израз.
 •  
  За бога, братя, не купувайте!
  Престани да хленчиш, за бога!
  Как, за бога, се справяте с некоректните клиенти?

 • Когато думата Бог в словосъчетанието е употребена с прякото си значение и означава Бога в монотеистична религия, се пише за Бога.
 •  
  За Бога няма нищо невъзможно.
  Когато той проповядвал за Бога и за покаянието, не можел да сдържа сълзите си.