Как се пише: за какво или закакво?

Правописът на това съчетание от предлог и въпросително местоимение не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – за какво. В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, 2012 липсва закакво.

Скъп на думи, Велев ми каза накъсо за какво е дошъл.
Братовчедът се успа, закъсня, спирахме за стръв, за кебапчета, бира и за какво ли още не!

Наше лято – дълго като вечност.
Наше лято – кратко като миг.
На любов, на скръб ли ни обрече?
За какво ни сбра във своя миг?

(„Наше лято“, Дамян Дамянов)