Как се пише: заболеваемост или заболяемост?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч.

Регистрирана е необичайна за сезона и областта висока заболеваемост/заболяемост от морбили, съобщават от РЗИ – Добрич.
В много държави действат програми за ограничаване на заболеваемостта/заболяемостта от туберкулоза чрез профилактика, ранна диагноза и лечение.