Как се пише: задълго или за дълго?

 • Когато представлява самостоятелно употребено наречие, се пише слято – задълго.
   
  Нямах намерение да отсъствам задълго от града.
  Ако задържаш пресата на едно и също място задълго, ще изгориш косата си.

 • Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – за дълго.
   
  Тези чаши са подходящи за дълго еспресо.
  Ето един начин да запазите букета във вазата свеж за дълго време.

 • Когато представлява съчетание от предлог и наречие, което е определение към друга дума, се пише разделно – за дълго.
   
  Не съм чел законопроекта за дълго влачения във времето закон за предучилищното и училищното образование.

Забележка: Разделното писане на за дълго не е нормирано изрично.