Как се пише: заднешком или заднишком?

Правилно е да се пише заднешком.

Сержантът отстъпваше заднешком, приковал поглед в създанието.
Отвори вратата с крак, тъй като ръцете ѝ бяха заети, и влезе заднешком в стаята.