Как се пише: загрети или загряти?

Правилно е да се пише загрети.

Добре е чиниите, в които ще сервирате, да бъдат предварително загрети.
Загретите мускули по-трудно се поддават на травми.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В загрети не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: загрят (но загретият, загретия!), загрята, загрято.

Гума, която изглежда добре напомпана в загрято състояние, ще бъде недостатъчно напомпана, когато изстине.
Загретият бульон се налива на тънка струйка, а сместа се бърка непрекъснато.

Забележка: Посочените в статията конкретни форми не са нормирани изрично. Във втория източник са включени грят и грети.