Как се пише: заимствам или взаимствам?

Правилно е да се пише заимствам.

Дори и да не заимствате от нашите идеи за новата си спалня, смятаме, че ще ви бъде забавно, докато ги разглеждате.
Усъвършенствайки сръбската азбука, Вук Караджич заимства буквата џ от румънски ръкописни книги, писани с кирилица.