Как се пише: заинтересован или заинтересуван?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч: заинтересован/заинтересуван, също и заинтересована/заинтересувана, заинтересовано/заинтересувано, заинтересовани/заинтересувани. Препоръчителна е употребата на заинтересован. И двата дублета се употребяват със следните значения:

 1. Който изразява или проявява интерес към нещо или някого.
   
  Постоянно беше заинтересован/заинтересуван от мен, постоянно ми се обаждаше, не ме оставяше да скучая и за момент.
  В своето жилище Мая Дерен често е прожектирала филмите си пред заинтересована/заинтересувана публика или критици.

 2. Който очаква полза, изгода, облага от нещо или някого.
   
  Европейските инвеститори са заинтересовани/заинтересувани единствено от европейските активи на проблемния покер оператор.
  Очевидно е, че си заинтересован/заинтересуван от изхода на този имуществен спор.