Как се пише: залети или заляти?

Правилно е да се пише залети.

Алеите в плевенския парк „Кайлъка“ са залети от Тученишка бара.
Ястието се сервира, като в средата се слагат кюфтетата, залети с доматения сос, а наоколо – макароните.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В залети не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: залят (но залетия, залетият!), залята, залято.

Пътят остава затворен заради залетия от реката временен мост.
Испанското село Хускар беше залято от туристи, след като беше боядисано в синьо за снимките на „Смърфовете“.

Забележка: В източника са посочени само формите лят, летият, летия, лята, лято и лети.