Как се пише: заместник-председател или заместник председател?

Това сложно съществително име се пише полуслято – заместник-председател, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: заместник-председателят, заместник-председатели.

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Борислав Богоев е сезирал компетентните органи за пълна ревизия и проверка на Комисията.
Броят на заместник-председателите на Народното събрание зависи от броя на парламентарните групи.