Кога се пише запетая пред ако?

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при ако, са следните:
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с ако, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  При това положение, ако някой подаде сигнал срещу вас, ще си имате големи неприятности.
  Непременно ме предупредете, ако срещата се отложи.
   
  Ако загина на война,
  жал никого не ще попари –
  изгубих майка, а жена
  не найдох, нямам и другари.

  („Сиротна песен“, Димчо Дебелянов)
   
  1.2. Когато непосредствено пред ако има многосричен съюз, двата съюза се разделят със запетая.
   
  Хранете се бавно, защото, ако бързате, вероятно ще погълнете повече храна, отколкото ви е необходима.
   
  1.3. Когато ако е част от сложния съюз освен ако, запетаята се поставя пред целия съюз.
   
  Тези таблетки се вземат три пъти дневно по една, освен ако лекуващият лекар не е предписал друго.

 2. Пред ако НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Когато непосредствено пред съюза ако има едносричен съюз (и, а, но, че), между тях не се поставя запетая.
   
  Прекомерното използване на черния цвят в интериора може да предизвика депресия, но ако се замислите, това важи и за други цветове.
  Със серия от брилянтни експерименти Хайнрих Херц доказва, че ако електрическият ток изобщо има маса, тя е невероятно малка.
  Трябва редовно да следите кръвното си налягане и ако е високо, да вземате лекарства.

   
  2.2. Когато пред ако стои отрицателната частица не или уточняваща дума или израз (дори, именно, единствено, само и под.).
   
  Хартиеният вариант е за предпочитане пред електронния не ако четеш кратък текст, а „Война и мир“ например.
  Мачът ще се отложи само ако вали проливен дъжд.
  Не бих ти помогнала дори ако мога да го направя.

   
  ► Изключение обаче се прави само за отварящата запетая; затварящата трябва да се пише.
   
  Само ако има рай, ще съм там, близо,
  за да стопля мислите, посивели от тъга.
  („Ако има рай“, Владимир Ампов – Графа)