Кога се пише запетая пред без да?

Без да представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното.

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при без да, са следните:
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с без да, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  Много често хората, без да се замислят за здравето си, слагат в устата си всичко, което става за ядене.
  Шофьорът взел пакета, без да провери неговото съдържание.

   
  Без да мога обич да получа,
  аз живея като птица без криле.
  И навярно няма да сполучиш
  ти, мое сърце.

  („Елмаз и стъкло“, Кирил Божков)
   
  Възможно е между без и да да има други думи. В такъв случай запетаята се поставя пред без – там, където е границата между простите изречения.
   
  Този процес продължава, без някой от вас да може да го избегне.
  В случая заместникът се освобождава, без работодателят да му дължи предизвестие.

   
  1.2. Когато непосредствено пред без да има многосричен съюз, въвеждащ друго просто изречение, двата съюза се разделят със запетая.
   
  Може да пробваш, макар че, без да имаш нужното оборудване, надали ще успееш.
  Още по-невероятна гледка се разкри пред нас, когато, без да усетим, навлязохме в Триградското ждрело.

 2. Пред без да НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Когато непосредствено пред без да има едносричен съюз (и, а, но, че), между двата съюза не се пише запетая.
   
  Ние не знаем какъв точно е проблемът, а без да го определим, няма как да го решим.
  Ердоган бе наясно, че без да се реши Кипърският въпрос, искането му за членство на Турция в ЕС няма никакъв шанс.

   
  2.2. Когато пред без да стои отрицателната частица не или уточняваща дума или израз (тъкмо, именно, единствено, само и под.).
   
  Казах тайната не без да искам, а съвсем съзнателно.
  Можеш да поддържаш тази скорост почти без да полагаш усилия.