Пише ли се запетая при благодарение на?

Само по себе си словосъчетанието благодарение на НЕ налага употреба на запетая:

Задължена съм ти – взех си изпита благодарение на твоята помощ.
Този проект се осъществи благодарение на усилията на всички участници.

Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише. Ето някои случаи:

 • Когато словосъчетанието благодарение на въвежда просто изречение, последното се огражда със запетаи.
   
  При необходимост водите на река Искър били отбивани чрез подвижен вал, благодарение на което крепостта ставала непристъпна.
  Жената, благодарение на която отгледах децата си, е д-р Обретенова.

 • Когато словосъчетанието благодарение на въвежда обособена част*, тя се огражда със запетаи.
   
  Едва от 1972 г., благодарение на усилията на тогавашния ректор проф. Иван Стайков, НСА има собствена учебно-спортна база.
  Благодарение на кампанията на Nivea „Създай листенце“, доброволци засадиха 9 дка с жълъди от летен дъб край Драгоманското блато и 1,5 дка с акациеви фиданки край Пирдоп.

_______________
* Обособени са тези поясняващи части на простото изречение, които имат известна интонационна и смислова самостоятелност и не са негова задължителна смислова и структурна съставка. Ако обособената част се изключи, изречението запазва своя смисъл и остава граматически издържано.