Кога се пише запетая пред където?

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при където, са следните:
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с където, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  Там, където други се провалиха, Марио Монти успя.
  Където гори огън, има и дим.
  Става дума за най-северната точка на Дания, където се срещат две морета – Балтийско и Северно.

   
  1.2. Когато непосредствено пред съюза където има многосричен съюз, те се разделят със запетая.
   
  Искам моите деца да продължават да учат, защото, където съм питал за работа, търсят образовани хора.
  Особено внимание се обръща на надеждността на оборудването, затова, където е било нужно, то е обновено.

 2. Пред където НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Когато непосредствено пред съюза където има едносричен съюз (а, но, че), между тях не се пише запетая.
   
  Практиката показва, че където има финансови стимули и санкции, те дават резултат.
   
  2.2. Когато пред където стои отрицателната частица не или уточняваща дума или израз (само, именно, точно, дори и под.).
   
  Някои от училищата и детските градини се строят не където има нужда, а където има място.
  Добре е полупрозрачната пудра да се нанася само където е необходимо.
  Тази система гарантира, че вашите продукти са маркирани точно където трябва.

   
  Изключение обаче се прави само за отварящата запетая; затварящата трябва да се пише.
   
  Само където има административно правораздаване, може да се говори за административен процес.
   
  2.3. Думата където е част от устойчивото словосъчетание където и да е (= навсякъде, на произволно място). Този случай не е посочен в източника. Липсата на запетая може да се обясни с това, че тя разделя простите изречения в рамките на сложното, а където и да е не представлява просто изречение, макар да съдържа глаголната форма е.
   
  Готов съм да последвам този човек където и да е.
  Може да оставиш чантата си където и да е.