Кога се пише запетая пред като?

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при като, са следните:
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с като, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  Някои хора, като започнат да лъжат, нямат спиране.
  Като се събудиха, пътешествениците останаха много учудени от гледката.
  Учениците усъвършенстват уменията си, като пишат съчинения на английски език с обем до 120 думи.

   
  1.2. Когато като е част от сложен съюз (щом като, тъй като, след като, освен като), запетаята се поставя пред целия съюз.
   
  Сигурно не ми е ясно това, щом като те питам.
  Ще си потърсите ли нова работа, след като отмине кризата?

   
  1.3. Когато като и многосричен съюз, намиращ се непосредствено пред него, въвеждат различни прости изречения, двата съюза се разделят със запетая.
   
  Вентилаторът на компютъра сигурно е прегрял, понеже, като сложа ръка, не усещам да духа.
   
  1.4. Обособени части*, въведени с като, се отделят от останалите части на изречението.

  Определени държави, като Германия и Полша, вече са въвели по-строга финансова дисциплина.
  Facebook, като социална мрежа с милиони потребители по цял свят, се превръща в опорна точка за популяризиране на всяка търговска и нетърговска марка.

 2. При като НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Когато пред съюза стои отрицателната частица не или уточняваща дума или израз (дори, едва, винаги, именно, чак, само, точно и под.). Същото важи и за сложните съюзи.
   
  Трудните участъци от пътя се преодоляват не като се страхуваш и се опитваш да ги избегнеш.
  Обърнах му внимание чак като ми зададе въпрос.
  Тази митология се разпада на пух и прах само като се погледне сегашното управление.
  Бизнесменът бе атакуван именно след като обяви политическите си стремежи.

   
  Изключение обаче се прави само за отварящата запетая; затварящата трябва да се пише.
   
  Чак като се върнах във Франция, си дадох сметка какъв риск съм поела с Кадафи.
   
  2.2. Когато непосредствено пред съюза като има неударен едносричен съюз.
   
  Стрижете ни, а като ни одерете, кой ще плаща?
  Защо някои хора си мислят, че като имат пари, могат да си позволят всичко?

   
  2.3. Когато като се употребява в изрази за сравнение и уточнение, които не са обособени.
   
  Сред главните цели на Google като търсачка е бързото откриване на нови уеб страници.

_______________
* Обособени части са тези, които имат относителна интонационна и смислова самостоятелност в изречението и са незадължителна негова структурна и смислова съставка, т.е. изречението си остава цяло и завършено, ако се изключат.