Кога се пише запетая пред когато?

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при когато, са следните:
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с когато, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  Много се дразня, когато ме лъжат в очите.
  А ти, когато имаш време, публикувай снимки от пътешествието.
  Когато най-малко очакваме, тогава се случват най-хубавите неща.

   
  Живеех спокойно, когато веднъж
  по пътя зададе се кон,
  а коня достойно го яздеше мъж
  и спря го под моя балкон.

  („Зелената стара чешма“, Богомил Гудев)
   
  1.2. Когато непосредствено пред съюза когато има многосричен съюз, двата съюза се разделят със запетая.
   
  Всяко пазаруване може да бъде контролирано, въпреки че, когато видят табелата „Намаление“, доста хора изпадат в еуфория.
  Цветовете влияят по различен начин на емоциите, затова, когато ви предстои ремонт, обмислете добре цветовото решение на интериора.

 2. Пред когато НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Когато непосредствено пред съюза когато има едносричен съюз (а, и, но, че), между тях не се поставя запетая.
   
  Докато се качвах с лифта, започна да прехвръква сняг, а когато стигнах горе, там беше същинска зимна приказка.
  Дълго време Буда нямал постоянен помощник, но когато навършил 55 години, обявил, че се нуждае от придружител.

   
  2.2. Пред когато стои отрицателната частица не или уточняваща дума или израз (само, едва, именно, точно, чак, дори и под.).
   
  Съвършенството е достигнато не когато няма какво повече да се добави, а когато няма какво да се премахне. (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
  Гостите подраниха и дойдоха точно когато си простирах прането.
  Цял следобед туристите търсиха маркираната пътека и я намериха чак когато започна да се стъмнява.

   
  ► Изключение обаче се прави само за отварящата запетая; затварящата трябва да се пише.
   
  Само когато утвърждаваме човешките ценности, можем да надделеем над смазващата сила на институциите.
   
  2.3. Думата когато е част от устойчивото словосъчетание когато и да е (= някога, по всяко време). Този случай не е посочен в източника. Липсата на запетая може да се обясни с това, че този знак разделя простите изречения в рамките на сложното, а когато и да е не представлява просто изречение, макар да съдържа глаголната форма е.
   
  Толкова красиво беше мястото, че ми се прииска отново да дойда тук когато и да е.
  Няма смисъл да се уговаряме за деня и часа, ела ни на гости когато и да е.