Кога се пише запетая при който?

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при който (когото, комуто, която, което, които), са следните:
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с който, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  Броят на птиците, които в миналото рядко са зимували у нас, се увеличава непрекъснато.
  Който ви освободи, той ще ви пороби
  Който е смел, нека да пробва.
  Предстоят четири български уеб събития, които си струва да посетите.
  След 1950 г. са построени много от съществуващите и днес хотели, собствеността на които обаче се сменя многократно.

   
  1.2. Когато пред който има предлог (в, за, на, от, по, при, с и др.), запетаята се поставя пред предлога.
   
  Бодът оверлог се получава от група нишки, от които най-малко една обикаля края на плата.
  Аз имам 60-годишен приятел, с когото всички обичат да си пият кафето.

   
  1.3. Когато който въвежда просто изречение и е част от словосъчетание, запетаята се поставя пред словосъчетанието, т.е. на границата между простите изречения.
   
  Очаква се да пристигне специална комисия от археолози, в присъствието на която ще бъде извършено разпечатването на мраморната кутия.
   
  1.4. Когато непосредствено пред съюза който има многосричен съюз, те се разделят със запетая.
   
  Няма да си купувам парфюм, защото, който и да избера, бързо ми омръзва.

 2. Пред който НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Когато простото изречение, въведено с който, пояснява направо сказуемото в предходното просто изречение, а не друга дума в него.
   
  Ето сега попитайте който искате специалист.
  Бързо нащраках с фотоапарата когото си харесах.

   
  2.2. Когато непосредствено пред съюза който има едносричен съюз (а, и, но, че), между тях не се пише запетая.
   
  Може да ви се струва прехвалено, но който не вярва, нека да отиде и да се увери сам.