Кога се пише запетая пред който?

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при който (когото, комуто, която, което, които), са следните:
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с който, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  Броят на птиците, които в миналото рядко са зимували у нас, се увеличава непрекъснато.
  Който ви освободи, той ще ви пороби.
  Предстоят четири български уеб събития, които си струва да посетите.
  След 1950 г. са построени много от съществуващите и днес хотели, собствеността на които обаче се сменя многократно.

   
  1.2. Когато пред който има предлог (в, за, на, от, по, при, с и др.), запетаята се поставя пред предлога.
   
  Бодът оверлог се получава от група нишки, от които най-малко една обикаля края на плата.
  Аз имам 60-годишен приятел, с когото всички обичат да си пият кафето.

   
  1.3. Когато който въвежда просто изречение и е част от словосъчетание, запетаята се поставя пред словосъчетанието, т.е. на границата между простите изречения.
   
  Очаква се да пристигне специална комисия от археолози, в присъствието на която ще бъде извършено разпечатването на мраморната кутия.
   
  1.4. Когато който и многосричен съюз, намиращ се непосредствено пред него, въвеждат различни прости изречения, те се разделят със запетая.
   
  Няма да си купувам парфюм, защото, който и да избера, бързо ми омръзва.

 2. Пред който НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Когато простото изречение, въведено с който, пояснява направо сказуемото в предходното просто изречение, а не друга дума в него.
   
  Ето сега попитайте който искате специалист.
  Бързо нащраках с фотоапарата когото си харесах.

   
  2.2. Когато непосредствено пред съюза който има неударен едносричен съюз.
   
  Може да ви се струва прехвалено, но който не вярва, нека да отиде и да се увери сам.