Пише ли се запетая пред но?

Пред съюза но се пише запетая, тъй като той служи за връзка между:

 • Две еднородни части в простото изречение.
   
  Скоро момичетата пристигнаха пред малката, но хубава сладкарничка.
  Трябва да действате бързо, но внимателно.
  Облачен, с мъгли, но без валежи ще бъде последният ден от тази година.

 • Две прости изречения в рамките на сложното изречение.
   
  Почувствах се неудобно от въпроса, но отговорих откровено.
  Всеки иска да живее дълго, но никой не иска да остарява. (Джонатан Суифт)