Пише ли се запетая пред отколкото?

 1. Съюзната дума отколкото служи за връзка между две прости изречения в рамките на сложното, затова пред него се поставя запетая.
   
  ДНК е нещо повече, отколкото си мислите.
  В краткосрочна перспектива Украйна ще изгуби повече, отколкото може да спечели.

 2. Запетая се пише и ако глаголът в изречението с отколкото е пропуснат, понеже се подразбира (същият е като в предходното просто изречение).
   
  В спора с шефа аз бях по-прям, отколкото [беше] ти.
  В отворената ръка има повече сила, отколкото [има] в стиснатия юмрук.
  Британците вярват повече на брокерите на имоти, отколкото [вярват] на политиците.

 3. Пред отколкото да също се поставя запетая.
   
  По-добре е да свършиш една полезна работа, отколкото да кажеш сто полезни думи.
  По-евтино е да си купиш нова къща, отколкото да ремонтираш тази съборетина.
  Много по-важно е да карате велосипеда си, отколкото да мислите за теоретичните му предимства или недостатъци.