Кога се пише запетая пред или?

Пред съюза или не се пише запетая, ако е употребен еднократно и свързва непосредствено две еднородни части* или две прости изречения.

Късно през деня или утре ограничителният режим ще бъде премахнат.
Мария и Боби ще дойдат след работа или ние ще отидем при тях по-късно.

Пред съюза или се пише запетая в следните основни случаи:

 1.  Еднородни части или прости изречения са свързани с него и е употребен два или повече пъти (запетая не се поставя само пред първия съюз или).
   
  В Морската градина във Варна всяко трето детенце е или Виктор, или Виктория.
  Или си оправи заглавието и текста, или си търси други места за обяви.

 2. Две еднородни части са свързани с него, а след първата има просто изречение, което я пояснява.
   
  Борис се надяваше на човека, който му помогна предишния път, или на някакво чудо може би.

 3. Две прости изречения са свързани с него, а между тях има друго просто изречение, поясняващо първото.
   
  Биха изпратили имигрантите с цветя, ако можеха, или биха ги изгонили.

 4. Две еднородни части са свързани с него, а след първата има обособена част**.
   
  Участниците в конференцията трябва предварително да изпратят резюмета на докладите си, подготвени съобразно изискванията, или самите доклади.

 5. Две прости изречения са свързани с него, а първото завършва с обособена част.
   
  Човек постига мечтата си, вървейки устремено напред, или се разминава завинаги с нея.

 6. Две еднородни части са свързани с него, а след първата има вметната част***, която се отделя със запетаи.
   
  Ще се опитам да агитирам Симо, да речем, или пък някой негов приятел.

 7. Две прости изречения са свързани с него, а след първото има вметната част, която се отделя със запетаи.
   
  Може и да е случайност, естествено, или пък Лора нарочно го е пресрещнала на връщане от работа.

 8. Две еднородни части са свързани с него, а след първата има обръщение.
   
  Какви доказателства имате срещу мен, господа, или пък свидетелски показания?

 9. Две прости изречения са свързани с него, а първото завършва с обръщение.
   
  Как става тоя номер, Тони, или ти е неудобно да кажеш?

 10. Съюзът въвежда обособена част. В случая или се използва със значение тоест, сиреч, с други думи.
   
  Синдромът на Мюнхаузен, или т.нар. патомимия, е вид психическо разстройство.
   
  ► Сходна е конструкцията, когато със съюза се въвежда друго название на обекта. Среща се често в заглавия.
   
  Лаокоон, или за границите на живописта и поезията (Г. Е. Лесинг)

 11. Съюзът е втора част от двойните съюзи ли – или, дали – или.
   
  За постоянния адрес от личната карта ли става дума, или за адреса ми в момента?
  Да се смее ли човек на такива грешки, или да плаче?
  Дали той самият ще дойде, или някой друг?
  Дали в тази школа има добри инструктори, или пак ще ударя на камък?
  Независимо дали партията управлява, или е в опозиция, тя отстоява своите принципи.

_______________
* Еднородни части са тези, които изпълняват една и съща служба в изречението, например два или повече подлога; две или повече определения; две или повече допълнения и т.н.

** Обособени са тези поясняващи части на простото изречение, които имат известна интонационна и смислова самостоятелност и не са негова задължителна смислова и структурна част. Ако обособената част се изключи, изречението запазва своя смисъл и остава граматически издържано.

*** Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).