Кога се пише запетая пред преди да?

Преди да представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното.

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при преди да, са следните:
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с преди да, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  Всеки човек, преди да се качи на джет, преминава през специален инструктаж.
  Защо не помислите малко, преди да публикувате коментарите си?
  Преди да си вземете куче, помислете дали породата му съответства на вашия темперамент.

   
  1.2. Възможно е между преди и да да има други думи. В такъв случай запетаята се поставя пред преди – там, където е границата между простите изречения.
   
  Трудно ще се стигне до споразумение, преди новият президент да встъпи в длъжност.
  Измина цяла вечност, преди познатият хриптящ глас да отекне откъм тайния вход.

   
  1.3. Когато непосредствено пред преди да има многосричен съюз, двата съюза се разделят със запетая.
   
  Проблемът може да се дължи на процесора, понеже, преди да го сменя, компютърът си работеше добре.

 2. Пред преди да НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Когато непосредствено пред съюза преди да има едносричен съюз (и, а, но, че), между тях НЕ се поставя запетая.
   
  Кейт Уинслет споделя, че преди да навърши 30 години, непрекъснато се е съмнявала в себе си.
   
  2.2. Когато пред преди да стои уточняваща дума или израз (дори, именно, единствено, само, още, тъкмо и под.).
   
  Влязохме в една пицария тъкмо преди да се разрази бурята.
  За съжаление, двама от футболистите се контузиха още преди да заминем на лагер с отбора.

   
  ► Изключение обаче се прави само за отварящата запетая; затварящата трябва да се пише.
   
  Още преди да те срещна в живота си, теб аз обичах,
  в древни гравюри и улични фотоси, звездна поличба,
  в шумни площади и празни понятия, в цирков спектакъл,
  по телевизия, по телепатия, теб, само теб чакам.

  („Миг като вечност“, Георги Константинов)
   
  2.3. Когато пред преди да има дума или словосъчетание, означаващо период от време (секунда, няколко минути, три часа, година и под.). Тези случаи не са регламентирани, но ви съветваме да не поставяте запетая.
 3.  
  Хората с достатъчно дълъг осигурителен стаж могат да придобият право на пенсия една година преди да достигнат пенсионна възраст.