Пише ли се запетая при израза при положение че?

 • При положение че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Запетая се поставя пред целия съюз.
   
  Има няколко начина да регистрирате ООД, при положение че съдружникът ви живее в чужбина.
  Финалът трябваше да започне по-рано, при положение че се очакваше да вали.

 • Ако простото изречение, въведено със съюза при положение че, е в началото, то се отделя от следващото просто изречение със запетая.
   
  При положение че има пари по програмата, защо нищо не се прави?
  При положение че младежът се е влюбил в теб, трудно е да останете просто приятели.