Пише ли се запетая при израза при положение че?

 1. При положение че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Запетая се поставя пред целия съюз.
   
  Има няколко начина да регистрирате ООД, при положение че съдружникът ви живее в чужбина.
  Финалът трябваше да започне по-рано, при положение че се очакваше да вали.

 2. Ако простото изречение, въведено със съюза при положение че, е в началото, то се отделя от следващото просто изречение със запетая.
   
  При положение че има пари по програмата, защо нищо не се прави?
  При положение че младежът се е влюбил в теб, трудно е да останете просто приятели.

 3. Ако пред при положение че стои уточняваща дума или израз (само, именно, единствено, точно, дори и под.), запетая не се поставя.
   
  Наетите имат право да получат заплатата си дори при положение че работодателят търпи загуба.

 4. Ако непосредствено пред при положение че стои едносричен съюз (а, и, но и др.), запетая между тях не се поставя.
   
  Мерките на правителството са уместни, но при положение че обществото не разбира смисъла от тях, те няма да бъдат добре приети.