Пише ли се запетая при разбира се?

Изразът разбира се спада към групата думи и изрази, които могат да се употребяват и като вметнати части*, и като обикновени части на изречението.

 • Когато се употребява като вметната част*, разбира се се отделя със запетаи от останалите части на изречението.
   
  Най-хубавото мезе за бирата, разбира се, са бирените фъстъци.
  Разбира се, за теб винаги има място в моя дом.
  Отказвам да говоря за това, защото е лъжа, разбира се.

 • Ако пред вметнатата част разбира се стои едносричен съюз (и, а, но, че), запетаята между тях не се пише.
   
  Париж – това е великолепие от паркове и площади, царствена красота на замъци и разбира се, неповторимата Айфелова кула.
  Заплатите са прилични, но разбира се, винаги има възможност за увеличение.

 • Когато разбира се представлява сказуемо, поставянето на запетаи зависи от останалите пунктуационни правила.
   
  Норма е изключително привързана към дядо си, който винаги е бил до нея. Разбира се със сестра си Химена.
  Маркиньос призна, че вече няма никакви проблеми със забавяне на заплатите, разбира се с всички в отбора.
  (Пред разбира се има запетая, защото там е границата между две безсъюзно свързани прости изречения.)

___________________
* Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).