Пише ли се запетая при само ако?

 • В случай че пред съюза ако стои уточняваща дума или израз (дори, именно, единствено, само и под.), запетая не се пише.
   
  Мачът ще се отложи само ако вали проливен дъжд.
  Бих те изслушал само ако имаш конкретно предложение.

 • Изключение обаче се прави за отварящата запетая; затварящата трябва да се пише.
   
  Само ако има рай, ще съм там, близо,
  за да стопля мислите, посивели от тъга.
  („Ако има рай“, Владимир Ампов – Графа)