Пише ли се запетая при впрочем?

Думата впрочем спада към групата думи и изрази, които се употребяват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи.

Впрочем имаш право да плащаш половин такса за детето в детската градина.
Да чуем впрочем какво казва Кристалина Георгиева.
Какво значение има мнението на Митко впрочем?

Ако обаче по силата на други правила трябва да се постави запетая пред или след впрочем, тя се пише, например:

 1. Когато впрочем се окаже на границата между две прости изречения, които трябва да се разделят със запетая.
   
  Нямам нищо против тях, впрочем рядко имам нещо против хора, които не познавам.
  Колко малко познаваме другите впрочем, а сме готови да раздаваме присъди.

 2. Когато впрочем се окаже в началото или в края на обособена част**, която трябва да се отдели от останалите части на изречението със запетаи.
   
  Шофьорът е превишил максимално разрешената скорост за движение, впрочем установена за конкретния пътен участък.
  Семестриалната такса, намалена с 5% впрочем, трябва да се внесе до 10 октомври.

 3. Когато впрочем се окаже пред или след обръщение, което трябва да се отдели от останалите части на изречението със запетаи.
   
  Впрочем, Мая, въпросът ми не беше отправен към теб.
  Сашо, впрочем проблемът с корка е по-голям, отколкото си мислех.

___________________
* Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).

** Обособени са тези поясняващи части на простото изречение, които имат известна интонационна и смислова самостоятелност и не са негова задължителна смислова и структурна съставка. Ако обособената част се изключи, изречението запазва своя смисъл и остава граматически издържано.