Кога се пише запетая пред за да?

За да представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното.

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при за да, са следните:
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено със за да, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  Нимфата Сиринга, за да избяга от бог Пан, се хвърлила в река Ладона.
  За да си върнем доверието на клиентите, работихме по 12 часа в денонощието, без почивни дни.
  Кажи ми какви са приятелите ти, за да ти кажа какъв си.

   
  1.2. Когато непосредствено пред за да има многосричен съюз, двата съюза се разделят със запетая.
   
  Златните рибки са обикновено рибки жертви, затова, за да се чувстват комфортно, те трябва да имат много места за криене в аквариума.
  Ще снимам моята сеялка и ще ти я покажа, макар че, за да се направи, все пак трябва да се види отблизо.

 2. Пред за да НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Когато непосредствено пред съюза за да има неударен едносричен съюз (и, а, но, че), между тях не се пише запетая.
   
  Сградата се намира в покрайнините на града, а за да може да се използва, е необходим основен ремонт.
  Хората на власт не са проумели простата истина, че за да управляваш, трябва да умееш да предвиждаш.

   
  2.2. Когато пред за да стои отрицателната частица не или уточняваща дума или израз (само, именно, единствено и под.).
   
  Тръгнах с джипа към пожара не за да ставам герой, а за да помогна.
  Фетел заяви, че е излязъл от пистата само за да не удари Бътън.
  Доста хора спортуват единствено за да отслабнат.

   
  Изключение обаче се прави само за отварящата запетая; затварящата трябва да се пише.
   
  Именно за да е неоспорим дългът, е необходимо да бъдат представени съответните документи, доказващи съществуването му.