Пише ли се запетая пред за разлика от?

С израза за разлика от обикновено в изреченията се въвеждат обособени части*, които се отделят от останалите части със запетаи.

 1.  Основните случаи, в които се пише запетая при за разлика от, са следните:
   
  1.1. Обособената част, въведена със за разлика от, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на изречението, се поставя една запетая.
   
  В живота, за разлика от шаха, играта продължава и след мата. (Айзък Азимов)
  За разлика от Българския лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз подписа Националния рамков договор.
  Този път спазих постите, за разлика от предишни години.

   
  1.2. Когато непосредствено пред обособената част, въведена със за разлика от, има многосричен съюз, те се разделят със запетая.
   
  Тази малка книга не е за деца, въпреки че, за разлика от възрастните, почти всяко дете ще я разбере.
  Познавам билките от ранното си детство, когато, за разлика от сега, не живеех в големия град, а бях близо до природата.

 2. Когато непосредствено пред обособена част, въведена със за разлика от, има едносричен съюз (и, а, но, че), те НЕ се разделят със запетая.

  Сред фундаменталните сили електромагнитната сила е по-слаба само от силното ядрено взаимодействие, но за разлика от него, тя оказва влияние и при по-големи разстояния между взаимодействащите обекти.
  Министърът заяви, че за разлика от преди, сега имало политическа воля за изкореняване на корупцията.

––––––––––––––––
* Обособени са тези поясняващи части на простото изречение, които имат известна интонационна и смислова самостоятелност и не са негова задължителна смислова и структурна съставка. Ако обособената част се изключи, изречението запазва своя смисъл и остава граматически издържано.