Пише ли се запетая при за съжаление?

Изразът за съжаление спада към групата думи и изрази, които могат да се употребяват и като вметнати части*, и като обикновени части на изречението.

 1. Когато се употребява като вметната част, за съжаление се отделя със запетаи от останалите части на изречението.
   
  За съжаление, чак сега виждам поканата и няма да успея да дойда на празненството.
  В залата, за съжаление, няма необходимия кворум и заседанието ще бъде прекратено.
  Две пожарни коли пристигнаха на мястото на инцидента, но късно, за съжаление.

 2. Ако пред вметнатата част за съжаление стои едносричен съюз (и, а, но, че), между тях не се пише запетая.
   
  Бразилският футболист Даниел Алвеш заяви, че за съжаление, расизмът по футболните терени не може да бъде изкоренен.
  Получава се атрофия на зрителния нерв и за съжаление, няма начин той да се възстанови.

 3. Когато за съжаление се употребява като обикновена част на изречението, поставянето на запетаи зависи от останалите пунктуационни правила.
   
  Достойна за съжаление е онази обществена система, чиито членове са изгубили вяра в реда и законността.
  Как ще се препитава тази жена занапред, та тя е за съжаление, не мислите ли?
  (След за съжаление се поставя запетая, защото там е границата между две безсъюзно свързани прости изречения.)

___________________
* Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).