Кога се пише запетая при защото?

 1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено със защото, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  Когато сутрин закусвам със мама.
  отново знам, че си мислиш за мен.
  Повярвай просто – спасение няма,
  защото
  ти си за мене роден.
   
  А Милан, защото е простодушен, отново ще повярва на обясненията ти.
  Защото винаги отговарям за думите и постъпките си, затова внимавам какво казвам и какво върша.

 2. Пред защото НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Когато непосредствено пред защото има едносричен съюз (и, а, но, че), между двата съюза не се пише запетая.
   
  На Световното първенство по футбол в САЩ можехме да бием Италия и да играем на финала с Бразилия, но защото сме българи, не ни го позволиха.
   
  2.2. Когато пред защото стои отрицателната частица не или уточняваща дума или израз (тъкмо, именно, единствено, само и под.).
   
  Историята е полезна не защото четем в нея миналото, а защото четем в нея бъдещето. (Жан-Батист Сей)
  Продавам машата единствено защото косата ми се оказа прекалено къса за къдрици.
   
  Изключение обаче се прави само за отварящата запетая; затварящата трябва да се пише.
   
  Тъкмо защото в сертифицираните сервизи са вложени много инвестиции, цените на услугите там са по-високи.