Кога се пише запетая при защото?

  1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено със защото, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
     
    Когато сутрин закусвам със мама.
    отново знам, че си мислиш за мен.
    Повярвай просто – спасение няма,
    защото ти си за мене роден
    .
     
    А Милан, защото е простодушен, отново ще повярва на обясненията ти.
    Защото винаги отговарям за думите и постъпките си, затова внимавам какво казвам и какво върша.

  2. Пред защото НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
     
    2.1. Когато непосредствено пред защото има неударен едносричен съюз и двата въвеждат различни прости изречения.
     
    На Световното първенство по футбол в САЩ можехме да бием Италия и да играем на финала с Бразилия, но защото сме българи, не ни го позволиха.
     
    2.2. Когато пред защото стои отрицателната частица не или уточняваща дума или израз (тъкмо, именно, единствено, само и под.).
     
    Историята е полезна не защото четем в нея миналото, а защото четем в нея бъдещето. (Жан-Батист Сей)
    Продавам машата единствено защото косата ми се оказа прекалено къса за къдрици.
     
    Изключение обаче се прави само за отварящата запетая; затварящата трябва да се пише.
     
    Тъкмо защото в сертифицираните сервизи са вложени много инвестиции, цените на услугите там са по-високи.