Как се пише: заповедта, заповетта или заповедтта?

Правилно е да се пише заповедта (заповед + определ. член та).

Жалбоподателят твърди, че заповедта е незаконосъобразна.
Върховният административен съд отмени заповедта на просветния министър.